Google entity stacking là gì? Phương pháp tối ưu hóa SEO hiệu quả

5/5 - (1 bình chọn)

Google Entity Stacking là gì? Đây là một câu hỏi mà nhiều người làm SEO hay quan tâm, bởi đây là một kỹ thuật SEO mũ trắng được cho là rất hiệu quả trong việc tăng thứ hạng website trên Google. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Google Entity Stacking, cách triển khai và lợi ích của nó.

Giới thiệu về Google Entity Stacking

Google Entity Stacking là một kỹ thuật Entity dựa trên việc sử dụng các tài sản trực tuyến của Google để tạo ra một mạng lưới liên kết đến website của bạn. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng uy tín và quyền hạn của Google để cải thiện độ tin cậy và chất lượng của website của bạn.

Google Entity

Trước khi nói về Google Entity Stacking, chúng ta cần hiểu Google Entity là gì. Theo định nghĩa của Google, entity là “một thực thể duy nhất, được xác định rõ ràng và phân biệt được”. Entity có thể là một người, một sự vật, một sự kiện, một địa điểm, một khái niệm, một thuộc tính… Ví dụ, “Apple” có thể là một entity chỉ tên của một công ty công nghệ, hoặc một entity chỉ tên của một loại trái cây.

Google sử dụng entity để hiểu và phân tích nội dung trên web. Google cũng xây dựng một cơ sở dữ liệu entity gọi là Knowledge Graph, nơi lưu trữ các thông tin về các entity và các mối quan hệ giữa chúng. Khi bạn tìm kiếm một entity trên Google, bạn có thể thấy kết quả hiển thị ở góc bên phải của trang, gọi là Knowledge Panel. Đây là nơi Google hiển thị các thông tin liên quan đến entity bạn đang tìm kiếm.

Google Entity
Google Entity

Google Entity Stacking

Google Entity Stacking là kỹ thuật SEO dựa trên việc sử dụng các tài sản trực tuyến của Google để tạo ra các entity liên quan đến website của bạn. Các tài sản trực tuyến của Google bao gồm:

 • Google Drive: Là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ tệp trực tuyến của Google. Bạn có thể tạo và lưu trữ các loại tệp khác nhau như Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Forms…
 • Google Sites: Là dịch vụ cho phép bạn tạo và quản lý các trang web miễn phí của Google. Bạn có thể sử dụng Google Sites để tạo các trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp, và tích hợp với các ứng dụng khác của Google.
 • Blogger: Là dịch vụ cho phép bạn tạo và quản lý các blog miễn phí của Google. Bạn có thể sử dụng Blogger để viết và chia sẻ các nội dung về các chủ đề bạn quan tâm.
 • YouTube: Là dịch vụ cho phép bạn xem, tải lên và chia sẻ các video trực tuyến của Google. Bạn có thể sử dụng YouTube để tạo và quảng bá kênh video của bạn.
 • Google My Business: Là dịch vụ cho phép bạn quản lý thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google. Bạn có thể sử dụng Google My Business để tạo và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp của bạn, hiển thị trên Google Maps và Google Search, và tương tác với khách hàng.

Bằng cách sử dụng các tài sản trực tuyến của Google, bạn có thể tạo ra các social entity liên quan đến website của bạn, và liên kết chúng với nhau. Mục đích của việc này là để tăng cường độ tin cậy và quyền hạn của website của bạn trên Google, bởi vì:

 • Các tài sản trực tuyến của Google có uy tín và quyền hạn cao trên Google. Khi bạn liên kết website của bạn với các tài sản này, bạn có thể thừa hưởng một phần uy tín và quyền hạn của chúng.
 • Các tài sản trực tuyến của Google có thể được index bởi Google. Khi bạn liên kết website của bạn với các tài sản này, bạn có thể tăng cường khả năng index của website của bạn trên Google.
 • Các tài sản trực tuyến của Google có thể được hiển thị trên Knowledge Panel. Khi bạn liên kết website của bạn với các tài sản này, bạn có thể tăng cường khả năng xuất hiện trên Knowledge Panel của website của bạn trên Google.
Google Entity Stacking
Google Entity Stacking

Cách triển khai Google Entity Stacking hiệu quả

Để triển khai Google Entity Stacking hiệu quả, bạn cần thực hiện các bước sau:

Tạo các tệp liên quan trong Google Drive

Bước đầu tiên là bạn cần tạo một thư mục trong Google Drive để lưu trữ các tệp liên quan đến website của bạn. Bạn có thể đặt tên thư mục theo tên website hoặc từ khóa chính của bạn. Trong thư mục này, bạn cần tạo các loại tệp sau:

 • Google Docs: Bạn cần tạo ít nhất một Google Docs để viết nội dung liên quan đến website hoặc từ khóa chính của bạn. Bạn có thể viết nội dung theo dạng bài viết, báo cáo, ebook, slide…
 •  Google Sheets: Bạn cần tạo ít nhất một Google Sheets để lưu trữ các dữ liệu liên quan đến website hoặc từ khóa chính của bạn. Bạn có thể lưu trữ các dữ liệu theo dạng bảng biểu, biểu đồ, số liệu… 
 • Google Slides: Bạn cần tạo ít nhất một Google Slides để trình bày các nội dung liên quan đến website hoặc từ khóa chính của bạn. Bạn có thể trình bày các nội dung theo dạng thuyết trình, hướng dẫn, giới thiệu…
 • Google Forms: Bạn cần tạo ít nhất một Google Forms để thu thập các thông tin liên quan đến website hoặc từ khóa chính của bạn. Bạn có thể thu thập các thông tin theo dạng khảo sát, đánh giá, đăng ký…
Google Entity Stacking là kỹ thuật SEO dựa trên việc sử dụng các tài sản trực tuyến của Google để tạo ra các entity liên quan đến website
Google Entity Stacking là kỹ thuật SEO dựa trên việc sử dụng các tài sản trực tuyến của Google để tạo ra các entity liên quan đến website

Sau khi tạo xong các tệp trong Google Drive, bạn cần làm hai việc quan trọng:

 • Chia sẻ các tệp với công khai: Bạn cần thiết lập quyền truy cập cho các tệp là “Anyone with the link can view”. Điều này giúp cho Google có thể index và hiển thị các tệp này trên kết quả tìm kiếm.
 • Liên kết các tệp với nhau: Bạn cần tạo một mạng lưới liên kết giữa các tệp trong Google Drive. Điều này giúp cho Google có thể hiểu được mối quan hệ giữa các entity mà bạn đã tạo.
Ví dụ: BacklinkVINA đã thực hiện triển khai Google Entity Stacking như sau: https://drive.google.com/drive/folders/1HJWIgLnIppxpA_zg0t5yueO4rikSNlT8 

Tạo trang web trong Google Sites

Bước tiếp theo là bạn cần tạo một trang web trong Google Sites để hiển thị các nội dung liên quan đến website hoặc từ khóa chính của bạn. Bạn có thể tạo trang web theo dạng landing page, portfolio, wiki… Bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

 • Trang web phải có chất lượng cao, độc đáo và hữu ích cho người xem.
 • Trang web phải có tiêu đề rõ ràng, chứa từ khóa chính hoặc biến thể của nó.
 • Trang web phải có định dạng rõ ràng, sử dụng các tiêu đề, danh sách, hình ảnh, video… để phân chia và làm nổi bật các ý chính.
 • Trang web phải có liên kết đến website hoặc các trang con của website của bạn. Bạn nên sử dụng anchor text chứa từ khóa hoặc biến thể của nó cho các liên kết này.
 • Trang web phải có liên kết đến các nguồn tham khảo uy tín và tin cậy. Bạn nên sử dụng anchor text mô tả nội dung của nguồn tham khảo cho các liên kết này.
 • Trang web phải có liên kết đến các tệp trong Google Drive mà bạn đã tạo ở bước trước. Bạn nên sử dụng anchor text mô tả nội dung của tệp đích cho các liên kết này.
Google Sites BacklinkVINA đã tạo: xem tại đây 
Cách triển khai Google Entity Stacking hiệu quả
Cách triển khai Google Entity Stacking hiệu quả

 Tạo blog trong Blogger

Bước tiếp theo là bạn cần tạo một blog trong Blogger để viết và chia sẻ các bài viết liên quan đến website hoặc từ khóa chính của bạn. Bạn có thể viết và chia sẻ các bài viết theo dạng tin tức, kiến thức, kinh nghiệm, mẹo… Bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

 • Blog phải có chất lượng cao, độc đáo và hữu ích cho người đọc.
 • Blog phải có tiêu đề rõ ràng, chứa từ khóa chính hoặc biến thể của nó.
 • Blog phải có định dạng rõ ràng, sử dụng các tiêu đề, danh sách, hình ảnh, video… để phân chia và làm nổi bật các ý chính.
 • Blog phải có liên kết đến website hoặc các trang con của website của bạn. Bạn nên sử dụng anchor text chứa từ khóa hoặc biến thể của nó cho các liên kết này.
 • Blog phải có liên kết đến các nguồn tham khảo uy tín và tin cậy. Bạn nên sử dụng anchor text mô tả nội dung của nguồn tham khảo cho các liên kết này.
 • Blog phải có liên kết đến các tệp trong Google Drive mà bạn đã tạo ở bước trước. Bạn nên sử dụng anchor text mô tả nội dung của tệp đích cho các liên kết này.
Ví dụ demo: dichvubacklinkseo.blogspot.com

 Tạo kênh video trong YouTube

Bước tiếp theo là bạn cần tạo một kênh video trong YouTube để quay và chia sẻ các video liên quan đến website hoặc từ khóa chính của bạn. Bạn có thể quay và chia sẻ các video theo dạng giới thiệu, hướng dẫn, nhận xét, chia sẻ… Bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

 • Video phải có chất lượng cao, độc đáo và hữu ích cho người xem.
 • Video phải có tiêu đề rõ ràng, chứa từ khóa chính hoặc biến thể của nó.
 • Video phải có định dạng rõ ràng, sử dụng các tiêu đề, danh sách, hình ảnh, âm thanh… để phân chia và làm nổi bật các ý chính.
 • Video phải có liên kết đến website hoặc các trang con của website của bạn. Bạn nên sử dụng anchor text chứa từ khóa hoặc biến thể của nó cho các liên kết này.
 • Video phải có liên kết đến các nguồn tham khảo uy tín và tin cậy. Bạn nên sử dụng anchor text mô tả nội dung của nguồn tham khảo cho các liên kết này.
 • Video phải có liên kết đến các tệp trong Google Drive mà bạn đã tạo ở bước trước. Bạn nên sử dụng anchor text mô tả nội dung của tệp đích cho các liên kết này.

Tạo hồ sơ doanh nghiệp trong Google My Business

Bước cuối cùng là bạn cần tạo một hồ sơ doanh nghiệp trong Google My Business để quản lý thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google. Bạn có thể sử dụng Google My Business để tạo và cập nhật hồ sơ doanh nghiệp của bạn, hiển thị trên Google Maps và Google Search, và tương tác với khách hàng. Bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:

 • Hồ sơ doanh nghiệp phải có chất lượng cao, độc đáo và hữu ích cho người xem.
 • Hồ sơ doanh nghiệp phải có tiêu đề rõ ràng, chứa từ khóa chính hoặc biến thể của nó.
 • Hồ sơ doanh nghiệp phải có định dạng rõ ràng, sử dụng các tiêu đề, danh sách, hình ảnh, video… để phân chia và làm nổi bật các ý chính.
 • Hồ sơ doanh nghiệp phải có liên kết đến website hoặc các trang con của website của bạn. Bạn nên sử dụng anchor text chứa từ khóa hoặc biến thể của nó cho các liên kết này.
 • Hồ sơ doanh nghiệp phải có liên kết đến các nguồn tham khảo uy tín và tin cậy. Bạn nên sử dụng anchor text mô tả nội dung của nguồn tham khảo cho các liên kết này.
 • Hồ sơ doanh nghiệp phải có liên kết đến các tệp trong Google Drive mà bạn đã tạo ở bước trước. Bạn nên sử dụng anchor text mô tả nội dung của tệp đích cho các liên kết này.
Tạo hồ sơ doanh nghiệp trong Google My Business
Tạo hồ sơ doanh nghiệp trong Google My Business

 Lợi ích của Google Entity Stacking

Google Entity Stacking là một kỹ thuật SEO mũ trắng được cho là rất hiệu quả trong việc tăng thứ hạng website trên Google. Các lợi ích chính của Google Entity Stacking bao gồm:

 • Tăng cường uy tín và quyền hạn của website: Khi bạn liên kết website của bạn với các tài sản trực tuyến của Google, bạn có thể thừa hưởng một phần uy tín và quyền hạn của chúng. Điều này giúp cho website của bạn được Google đánh giá cao hơn, và có khả năng xuất hiện ở vị trí cao hơn trên kết quả tìm kiếm.
 • Tăng cường khả năng index của website: Khi bạn liên kết website của bạn với các tài sản trực tuyến của Google, bạn có thể tăng cường khả năng index của website của bạn trên Google. Điều này giúp cho website của bạn được Google thu thập và xử lý nhanh hơn, và có khả năng xuất hiện ở nhiều trang kết quả tìm kiếm hơn.
 • Tăng cường khả năng xuất hiện trên Knowledge Panel: Khi bạn liên kết website của bạn với các tài sản trực tuyến của Google, bạn có thể tăng cường khả năng xuất hiện trên Knowledge Panel của website của bạn trên Google. Điều này giúp cho website của bạn được Google hiển thị các thông tin chi tiết và phong phú hơn, và có khả năng thu hút sự chú ý và tin tưởng của người dùng hơn.

Kết luận

Google Entity Stacking là một kỹ thuật SEO Offpage được cho là rất hiệu quả trong việc tăng thứ hạng website trên Google. Để triển khai Google Entity Stacking, bạn cần sử dụng các tài sản trực tuyến của Google để tạo ra các entity liên quan đến website của bạn, và liên kết chúng với nhau. Các lợi ích chính của Google Entity Stacking bao gồm tăng cường uy tín và quyền hạn, khả năng index, và khả năng xuất hiện trên Knowledge Panel của website.

Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Google Entity Stacking, cách triển khai và lợi ích của nó. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào, xin vui lòng để lại bình luận bên dưới. Chúc bạn thành công với kỹ thuật SEO này!

Gợi ý nội dung

Cùng chủ đề

Đã tải hết bài viết
All in one
Scroll to Top